31 Mei 2023
Kuala Lumpur, Malaysia
Acara SCxSC GROW
#FinTech #scxsc2023
Profil Syarikat

Belajar dari yang terbaik

SCxSC is Securities Commission Malaysia's annual fintech event, a platform for discussions and exploration of new and evolving digital.
Securities Commission Malaysia

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Misi SC adalah “untuk menggalakkan dan mengekalkan pasaran sekuriti dan derivatif yang adil, cekal, terjamin dan telus, serta untuk memudahcarakan pembangunan teratur bagi pasaran modal yang inovatif dan berdaya saing.”

SC mempunyai tanggungjawab secara langsung untuk membuat dan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pasaran modal, memastikan pertumbuhan dan pembangunan pasaran yang mampan, menyelia aktiviti pasaran modal dan institusi pasaran termasuk bursa, rumah penjelasan dan pengendali pasaran berdaftar, dan mengawal selia semua entiti dan individu yang berlesen di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Menurut SCA, SC melapor kepada Menteri Kewangan dan laporan kewangannya dibentangkan di Parlimen setiap tahun.

Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat SC di sini.

[Logo Akan  Datang]
AgriData Portal

AgriData Portal adalah aplikasi pengadaan dan pengelolaan bagi peniaga runcit untuk mencari dan mengesahkan pembelian barang, memantau transaksi, serta mendapatkan pandangan untuk meningkatkan perniagaan mereka

Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

Agrobank

Agrobank merupakan peneraju dalam pembiayaan pertanian dan perbankan berasaskan nilai (VBI)* di Malaysia.

Ditubuhkan pada tahun 1969, Agrobank turut serta secara aktif dalam membina dan membangunkan industri pertanian Malaysia melalui penawaran produk dan penyelesaian yang patuh syariah bagi pelbagai segmen pelanggan termasuk perniagaan korporat, komersial, pengguna, kewangan perdagangan, dan mikro pembiayaan. Agrobank adalah bank Islam sepenuhnya sejak 1 Julai 2015

Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan 
Datang]

Artem Ventures

Diasaskan pada tahun 2018, Artem Ventures ialah sebuah firma modal ventura yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia.

Artem Ventures melancarkan dana yang bertujuan untuk melabur dalam penyelesaian lestari bagi menangani keperluan pengguna masa depan, termasuk makanan lestari untuk meningkatkan keselamatan makanan, menggantikan bahan sintetik dan bahan pengeluaran tinggi untuk produk harian, meningkatkan kualiti udara, menangani perubahan iklim dengan tenaga lestari dan pengangkutan, serta mempromosikan penggunaan yang bertanggungjawab dengan alternatif semulajadi dan lestari.

Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan
Datang]

Ata Plus Sdn Bhd

Sebagai salah satu platform Pendanaan Ekuiti Crowdfunding dalam talian pertama di Malaysia, kami adalah penyokong berbangga untuk demokratisasi kekayaan dan inklusi kewangan dalam 'ekonomi baru'. Kami percaya bahawa menyamankan modal dengan perniagaan yang menarik mempunyai hasil sosial dan ekonomi yang produktif yang lebih jauh.

Kelebihan kami terletak pada rangkaian komprehensif pemain dan komuniti yang bersama-sama membina ekosistem ATA PLUS. Ekosistem ini direka bentuk untuk membantu perkongsian antara pelabur dan usahawan dalam menurunkan halangan bagi kedua-dua pihak untuk terus maju. Pelabur boleh memanfaatkan ekosistem ini untuk menguruskan risiko dalam menyokong perniagaan yang mampan, dengan demikian memberikan manfaat kepada semua orang.

Kami adalah sebahagian daripada ekosistem crowdfunding yang digerakkan oleh komuniti yang mencari demokratisasi kekayaan dan membawa modal kepada hasil produktif. Ini dilakukan dengan menggalakkan perkongsian risiko dan meningkatkan inklusi kewangan bagi mereka yang mempunyai simpanan. Oleh itu, model ini tidak hanya akan memberikan akses perniagaan yang lebih luas kepada pembiayaan, tetapi juga merangsang manfaat sosial yang positif melalui keusahawanan.

Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan 
Datang]
Crowde

Sebagai sebuah negara pertanian, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada industri pertanian namun ironisnya, 78% petani rumah tangga lokal yang aktif tidak memenuhi persyaratan modal bank.

Di samping itu, tantangan dalam sektor pertanian seperti penetrasi interkoneksi berbasis teknologi untuk menciptakan keberlanjutan, penurunan jumlah regenerasi petani yang aktif dengan 65% petani saat ini berusia di atas 60 tahun, dan peningkatan jumlah pengangguran di desa yang akibatnya membentuk kesenjangan ekonomi 2 kali lipat dibandingkan di kota. Dalam situasi ini, impian untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tampaknya mustahil tanpa upaya perubahan apapun.

Namun, kami yakin untuk menerima cabaran dengan memberikan peluang kepada ladang-ladang kecil dan sederhana untuk mengembangkan perniagaan mereka dan melaksanakan idea mereka sambil membina kepercayaan komuniti pada sektor pertanian.

Dengan CROWDE, kami akan menjadikan rancangan untuk meningkatkan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia menjadi kenyataan. Mari kita mulakan menanam kebaikan, sekarang

Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

ETHIS Malaysia

ETHIS adalah sebuah syarikat fintech, pelaburan impak, dan crowdfunding Islam yang berpangkalan di Malaysia dengan komuniti global pembiaya yang semakin berkembang dari lebih daripada 80 negara, dengan misi untuk mendorong sirkulasi modal yang berkesan dan memberi impak kepada ekonomi.

Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan 
Datang]

Ever Fresh Cameron Sdn Bhd

Tanah pertanian yang kaya di Kampong Raja, Blue Valley, dan Kuala Terla adalah antara kawasan yang paling produktif untuk pengeluaran sayur-sayuran di Cameron Highlands, Malaysia. Sebuah generasi baru ahli pertanian, pemasaran dan usahawan telah menubuhkan Ever Fresh Cameron untuk meneruskan kejayaan era lampau dengan mengambil alih sebahagian besar taman-taman yang luas di mana ibu bapa mereka bekerja puluhan tahun dahulu.

Dalam proses tersebut, mereka juga berusaha untuk melayani dan membantu memperkembangkan tetangga mereka dengan meningkatkan produktiviti pertanian dan membantu mereka mencapai pasaran pengguna yang lebih luas.

Ever Fresh Cameron mengawasi setiap langkah dalam rantaian bekalan bersepadu, dari masa pesanan diterima sehingga masa ia diserahkan semasa penghantaran.

Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan
Datang]

Fefifo

"Kami percaya pada perubahan. Cara baru untuk mendekati Pertanian. Satu yang tidak hanya dimungkinkan oleh teknologi, tetapi juga melalui kekuatan kolektif. 

Dengan membiarkan para petani fokus pada apa yang mereka lakukan dengan baik, menyediakan infrastruktur yang tepat, menggunakan teknologi yang tepat, dan bekerja dengan jaringan ahli. 

Dari saat bibit pertama ditanam hingga hasil panen diantar ke pasar. Era baru pertanian butik dimulai di sini."

Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

Funding Societies Malaysia

Funding Societies adalah platform pembiayaan digital dan pelaburan hutang SME terbesar di Asia Tenggara. Misi syarikat adalah untuk membolehkan akses kepada dana dengan cepat dan mudah dengan membawa PKS dan pelabur bersama-sama di platform mereka. 

Sejak 2015, syarikat ini telah membantu beberapa perniagaan kecil dan sederhana untuk membesarkan perniagaan mereka, dan dalam proses membantu pelabur individu / institusi untuk membesarkan portfolio mereka


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

Impact Circle

Impact Circle adalah pembangun dan pengganda agrifoodtech bebas untuk sektor makanan dan pertanian di Asia Tenggara. Syarikat ini menyediakan platform terpadu untuk menyokong syarikat dan startup membina dan bersama-sama mencipta penyelesaian makanan dan pertanian untuk menukar sistem makanan kita yang sedia ada, meningkatkan keselamatan makanan dan mengurangkan impak alam sekitar bagi hidup sihat dan mengekalkan planet kita, Bumi.


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

Kapitani

Kapitani membantu meningkatkan pendapatan pertanian dan menghasilkan hasil pertanian yang lebih selamat.


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan
Datang]

Khazanah Nasional Berhad

Khazanah diperbadankan bawah Akta Syarikat 2016 pada 3 September 1993 sebagai syarikat awam berhad dan memulakan operasi setahun kemudian. Semua modal saham Khazanah dimiliki oleh Menteri Kewangan Diperbadankan, sebuah badan yang ditubuh bawah Akta Menteri Kewangan (Diperbadankan) 1957, kecuali satu saham yang dipegang oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan.

Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan
Datang]

Koltiva

Koltiva menyelesaikan cabaran penting dalam rantaian bekalan global, dari meningkatkan taraf hidup pengeluar, meningkatkan perlindungan alam sekitar, hingga meningkatkan ketelusan perdagangan.

Syarikat ini berusaha untuk membangunkan organisasi berkualiti tinggi, mengekalkan pertanian digital dan pengeluaran ke arah pengeluaran lestari dan sumber yang boleh dilacak.


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan
Datang]

Farmers' Organisation Authority (Lembaga Pertubuhan Peladang)

Lembaga Pertubuhan Peladang Malaysia (LPP) ditubuhkan pada 14 Februari 1973 melalui undang-undang Akta LPP 1973 (Akta 110), Akta Lembaga Pertubuhan Peladang. Penubuhan LPP bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat pertanian di bawah satu badan yang memainkan peranan tertentu.

Akta 109 Akta Pertubuhan Peladang 1973 telah diwujudkan khas untuk mengubahsuai persatuan peladang dan koperasi berasaskan pertanian. Di bawah Akta ini, persatuan peladang telah dibubarkan dan didaftarkan semula sebagai pertubuhan peladang, sementara itu, koperasi berasaskan pertanian telah menjadi unit ahli kepada PP (Persatuan Peladang). Saat ini, terdapat 1531 koperasi berasaskan pertanian dan 119 persatuan peladang yang melayani masyarakat pertanian di kawasan luar bandar

Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)

Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC), sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital, telah ditubuhkan pada tahun 1996 untuk memimpin ekonomi digital Malaysia. Bermula dengan pelaksanaan inisiatif MSC Malaysia, MDEC sejak itu telah memacu transformasi digital dan pertumbuhan di seluruh negara

Dengan menawarkan insentif dan tadbir urus yang lebih besar untuk pertumbuhan dan pelaburan semula, MDEC bercita-cita untuk memperkuatkan kedudukan Malaysia sebagai pusat digital ASEAN, membuka pintu-pintu baru dan mendorong kemakmuran bersama untuk semua rakyat Malaysia.

Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan
Datang]

Malaysian Agricultural Research and Development Insitute (MARDI)

MARDI ialah sebuah badan berkanun yang diamanah untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang makanan dan pertanian dan industri asas tani. Usaha penyelidikan MARDI selama hampir 50 tahun telah menghasilkan pelbagai varieti dan klon tanaman baru, baka ternakan baru dan kaedah pengurusannya. Teknologi terkini telah juga dihasilkan dalam bidang pemprosesan makanan dan pengendalian lepas tuai bagi produk hotrikultur dan ternakan. Teknologi ICT dimanfaatkan dalam pengurusan dan pengendalian ladang seperti teknologi "penanaman tepat" atau precision farming bagi tanaman padi serta penganggaran hasil tanaman menerusi teknik pengimejan. Teknik-teknik baru juga dimajukan untuk pengurusan alam sekitar dan sumber pertanian terutamanya air, tanah dan sumber genetik dengan lebih cekap.

Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

Mesinkira Sdn Bhd

Mesinkira adalah sistem operasi sokongan runcit yang memberi tumpuan kepada literasi kewangan budaya di kalangan perniagaan mikro, kecil, dan sederhana (MSME).

Syarikat ini menyedari kesulitan mereka dalam mendapatkan bantuan kewangan atau menjadi layak bank kerana kurangnya rekod prestasi dalam perniagaan mereka.

Syarikat ini menyediakan penyelesaian hujung ke hujung dari atas talian ke luar talian. Mereka mengubah komunikasi medan hampir (NFC) menjadi satu elemen yang membolehkan peranti menerima pembayaran kad (Visa/Master) dengan pembayaran e-wallet yang terintegrasi.


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

MicroLEAP

MicroLEAP menawarkan pembiayaan P2P (Peer-to-Peer) yang patuh Syariah dan konvensional di platform yang sama, pertama di Malaysia.

microLEAP dikendalikan oleh Microleap PLT, sebuah syarikat fintech yang merupakan Pemegang Pasaran Berdaftar (RMO) dan diatur dengan ketat oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

Ministry of Agriculture and Food Security (KPKM)

Kementerian Pertanian dan Keselamatan Makanan memimpin proses transformasi dalam sektor pertanian secara terancang, terintegrasi dan menyeluruh berdasarkan gabungan semua pemikiran dan tenaga organisasi untuk mencapai matlamat Dasar Agro-Pangan Negara. 

Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan
Datang]

Newleaf Eco Development Sdn Bhd

Sebagai syarikat ladang integrasi dan pengurusan, Newleaf terlibat dalam rangkaian nilai agribisnes sepenuhnya, dari ladang hulu ke aktiviti hilir pengilangan, perdagangan dan eksportasi hingga ke peruncitan buah raja. Matlamat kami adalah untuk membawa durian Malaysia ke seluruh dunia dan menjadikan Newleaf sebagai jenama Malaysia yang diiktiraf di seluruh dunia.


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan
Datang]

pitchIn

pitchIn ialah platform digital untuk pelaburan dan pengumpulan dana yang menghubungkan usahawan dengan pelabur yang berpotensi. pitchIN memulakan perjalanannya dalam crowdfunding, pertama kali sebagai platform crowdfunding ganjaran pada tahun 2012. 


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan
Datang]

Pula Advisors

Pula ialah syarikat insurans dan teknologi pertanian yang merancang dan menyediakan produk insurans pertanian dan digital yang inovatif untuk membantu petani kecil menangani risiko hasil, meningkatkan amalan pertanian mereka, dan meningkatkan pendapatan mereka dari semasa ke semasa


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan
Datang]

PwC Malaysia

Setiap hari, lebih daripada 295,000 orang PwC di 156 negara bersumpah untuk memberikan kualiti dalam perkhidmatan audit, penasihat dan cukai, sambil berusaha untuk membina hubungan yang kuat dengan orang lain dan memahami isu-isu serta aspirasi yang memacu mereka. Semua ini diperkuatkan dengan Tujuan PwC: "Untuk membina kepercayaan dalam masyarakat dan menyelesaikan masalah penting

Sama seperti di Malaysia, PwC mempekerjakan lebih dari 3,000 orang di tujuh lokasi (yaitu Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Ipoh, Melaka, Johor Bahru, Labuan, dan Kuching) yang berdedikasi untuk menyelesaikan masalah kompleks bisnis yang dihadapi di pasar yang terus berubah saat ini. Jelajahi penawaran layanan kami untuk mengetahui bagaimana kami dapat membantu anda.


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan 
Datang]

RHL Ventures

Beribu-ribu di Malaysia, RHL Ventures adalah firma pelaburan swasta pelbagai keluarga yang memperjuangkan pertumbuhan untuk perniagaan terbaik di Asia Tenggara.

RHL ditubuhkan pada tahun 2016 dan kini diketuai oleh Rachel Lau, Raja Hamzah Abidin, dan Jo Jo Kong. Syarikat ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan transformasi di ASEAN melalui pelaburan dalam syarikat kecil dan sederhana di rantau ini.

Pengalaman pelaburan, penasihat korporat dan pasaran modal yang luas memberi mereka ruang untuk menambah nilai kepada perniagaan dengan pelbagai cara. Sebagai pelabur, mereka ingin menjadi rakan kongsi jangka panjang dan strategik untuk perniagaan yang mereka pelaburkan. Sebagai pengurus dana, mereka sentiasa mencari pulangan pelaburan yang luar biasa.


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan
Datang]

Selangor Information Technology & Digital Economy Corporation

Korporasi Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor (Sidec) berada di bawah pengawasan Jawatankuasa Tetap Perdagangan dan Pelaburan Selangor. Ia adalah anak syarikat Invest Selangor Berhad.

Ia memberi tumpuan kepada tiga sektor utama Ekonomi Digital iaitu E-dagang, Permulaan dan Pengdigitan PKS.

Sidec komited untuk mencipta ekosistem digital inovatif yang akan menginspirasikan bakat-bakat baru untuk mengejar impian mereka dengan tidak gentar, membina syarikat teknologi serantau yang signifikan dengan kelajuan yang pantas, yang akan mendorong Selangor menjadi pusat digital Asia Tenggara. 


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

Singularity Aerotech Asia

Singularity Aerotech Asia adalah sebuah syarikat perkhidmatan kejuruteraan dan teknologi premium dengan keupayaan yang merangkumi dari rekabentuk struktur dan analisis pesawat terbang, hingga kepada analisis IoT dan Big Data yang menyediakan perkhidmatan untuk pelbagai sektor. Dengan pasukan jurutera bertaraf dunia yang bersedia untuk menyampaikan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pelanggan global kami yang semakin berkembang, SAT.Asia adalah pusat penyelesaian tunggal anda untuk segala-galanya berkaitan kejuruteraan dan teknologi.


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan
Datang]

SME Corp Malaysia

SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia) adalah agensi penyelaras pusat (CCA) di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MECD) yang mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan untuk perusahaan kecil dan sederhana (PKS) di seluruh Kementerian dan agensi berkaitan.

Ia bertindak sebagai pusat rujukan bagi penyelidikan dan penyebaran data tentang PKS dan usahawan, serta menyediakan perkhidmatan nasihat perniagaan untuk PKS dan usahawan di seluruh negara.


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

[Logo Akan
Datang]

Sunway iLabs

Sunway iLabs adalah perkongsian pintar yang unik antara Kumpulan Sunway dan Universiti Sunway yang bekerjasama secara rapat dalam ruang kolaboratif untuk membina keusahawanan dan merangsang inovasi terpacu oleh pasaran.

Seiring berjalannya waktu, kami telah mengembangkan pangkalan kami ke 2 lokasi di Sunway City Kuala Lumpur, iaitu Sunway University & Sunway FutureX


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

Thai General Insurance Association (TGIA)

Asosiasi Asuransi Umum Thailand (TGIA) adalah sebuah organisasi perdagangan nirlaba hasil penggabungan 3 asosiasi asuransi, yaitu Asosiasi Asuransi Thailand, Asosiasi Asuransi Tiongkok, dan Asosiasi Asuransi Asing sebagai pendiri bersama untuk menjadi pusat pengembangan bisnis asuransi jiwa.

Wakil-wakil daripada 3 persatuan ini telah bersama-sama memohon pendaftaran baru di bawah nama "Persatuan Insurans Am" (GIA) dan lesen mereka telah diluluskan pada 6 Mac 1967 oleh Kementerian Perdagangan.


Ketahui lebih lanjut mengenai syarikat di sini.

Securities Commission Malaysia


The Securities Commission Malaysia (SC) was established on 1 March 1993 under the Securities Commission Act 1993 (SCA). We are a self-funded statutory body entrusted with the responsibility to regulate and develop the Malaysian capital market.

Our mission is "to promote and maintain fair, efficient, secure and transparent securities and derivatives markets; and facilitate the orderly development of an innovative and competitive capital market".

The SC has direct responsibility for rule-making, enforcing regulations pertaining to the capital market, ensuring sustainable market growth and development, supervising capital market activities and market institutions including the exchanges, clearing houses and registered market operators, and regulating all entities and persons licensed under the Capital Markets and Services Act 2007. Based on the SCA, the SC reports to the Minister of Finance and our accounts are tabled in Parliament annually.

Find out more about the SC here

Koltiva


Koltiva solves critical challenges in global supply chains, from increase producers’ livelihood, enhance environmental protection, to improve trade transparency.

This company strives to grow a high-performance organization, digitizing agribusinesses and producers to the transition of sustainable production and traceable sourcing.


Find out more about the company here

Kapitani


[content coming soon]

Find out more about the SC here

Crowde

As an agricultural country, Indonesia's economic growth depends on the agricultural industry but ironically, 78% of the active local household farmers did not meet bank's capital requirements.

Moreover, the challenges in the agriculture sector like the penetration of technology-based interconnection to create sustainable t, decreasing number of active farmer regeneration with 65% current farmers are above 60 years old, and the increasing number of unemployment in the villages consequently forms 2x economic gap than in the city. Given this situation, the dream to make Indonesia the world's food barn seems impossible without any attempt to change.

However, we are confident to take the challenge by giving opportunity to small and medium size farmings to expand their business and implement their ideas while building community trust on the agriculture sector.

With CROWDE, we would make the plan to increase the living standards and inclusive economic growth in Indonesia comes true. Let's start planting kindness, now.


Find out more about the company here.

Pula Advisors


Pula is an agricultural insurance and technology company that designs and delivers innovative agricultural insurance and digital products to help smallholder farmers endure yield risks, improve their farming practices, and bolster their incomes over time.


Find out more about the company here

AgriData Portal


AgriData Porta is a procurement and management app for retailers to source and secure goods, monitor transactions, and gain insights to improve their business.


Find out more about the company here

Thai General Insurance Association (TGIA)


Thai General Insurance Association (TGIA) is a non-profit trade organization from the merger of 3 insurance associations, namely Thai Insurers Association, Chinese Insurers Association and Foreign Insurers Association as the co-founders to be the center of non-life insurance business development. Representatives of this 3 associations have jointly applied for a new registration under the name of “General Insurance Association” (GIA) and its license was granted on 6th March, 1967 by the Ministry of Commerce. 


Find out more about the company here

Ministry of Agriculture and Food Security (KPKM)


The Ministry of Agriculture and Food Secruity leads the transformation processes in the agriculture sector in a planned, integrated and comprehensive manner based on the integration of all organizational thinking and energy towards achieving the goals of the National Agrofood Policy.

Find out more about the company here

Artem Ventures


[contents coming soon]

pitchIN


pitchIn is a digital platform for investing and fundraising that connects entrepreneurs with potential investors. pitchIN started its journey in crowdfunding, firstly as a reward crowdfunding platform in 2012.

Find out more about the company here

Funding Societies Malaysia


Funding Societies is the largest SME digital financing and debt investment platform in Southeast Asia.

The company's mission is to enable fast and effortless access to funds by bringing SMEs and investors together on their platform.

Since 2015, the company has helped a number of small & medium enterprises grow their businesses, and in the process helped individual/institutional investors to grow their portfolios.

Find out more about the company here

Selangor Information Technology & Digital Economy Corporation


Selangor Information Technology & Digital Economy Corporation (Sidec) is under the purview of the Standing Committee of Trade and Investment of Selangor. It is a subsidiary company of Invest Selangor Berhad.

It focuses on three key sectors of the Digital Economy, namely E-Commerce, Startup and SME Digitalisation.

Sidec is committed to creating an innovative digital ecosystem that will inspire new talents to pursue their dreams fearlessly, to build significant regional technology companies with lightning-fast speed, that will propel Selangor to become the digital hub of Southeast Asia.


Find out more about the company here

RHL Ventures


Based in Malaysia, RHL ventures is a multi-family private investment firm championing growth for the best businesses in Southeast Asia.

RHL was founded in 2016 and is currently led by Rachel Lau, Raja Hamzah Abidin and Jo Jo Kong. The firm aims to drive transformative growth in the ASEAN through investing in small and medium-sized companies in the region.

Their extensive investing, corporate advisory and capital markets experience gives them scope to add value to businesses in a variety of ways. As investors, they are looking to be long-term capital and strategic partners for businesses they invest in. As fund managers, they are on the constant look out for outsized investment returns.


Find out more about the company here

SME Corp Malaysia


SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia) is the central coordinating agency (CCA) under the Ministry of Entrepreneur & Cooperatives Development (MECD) that coordinates the implementation of development programmes for small and medium enterprises (SMEs) across all related Ministries and agencies. It acts as the central point of reference for research and data dissemination on SMEs and entrepreneurs, as well as provides business advisory services for SMEs and entrepreneurs throughout the country.


FInd out more about the company here

Singularity Aerotech Asia


Singularity Aerotech Asia is a premium engineering services and technology company with capabilities ranging from aircraft structural design and analysis, to IoT and Big Data analytics serving various sectors. With a team of world class engineers geared up to deliver high-end services to our growing global customers, SAT.Asia is your one-stop solution center for everything engineering and technology.


Find out more about the company here

Mesinkira Sdn Bhd


Mesinkira is a retail support operation system that focuses on cultural financial literacy among micro, small, and medium-sized enterprises (MSME).

This company was aware of their difficulties being bankable or getting financial help due to their lack of a track record in their business.

This company provides end-to-end solutions from online to offline. They turn near-field communication (NFC) into one element that enables devices to accept card payments (Visa/Master) with integrated e-wallet payments.

Find out more about the company here

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)


Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), a government​ agency under the purview of the Ministry of Communications and​ Digital, was established in 1996 to lead Malaysia’s digital economy.​ Beginning with the implementation of the MSC Malaysia initiative,​ MDEC has since then catalysed digital transformation and growth​ all over the nation. By offering greater incentives and governance​ for growth and re-investment, MDEC aspires to bolster Malaysia’s​ status as the digital hub of ASEAN, opening new doors and​ driving shared prosperity for all Malaysians.​


Find out more about the company here

Impact Circle


Impact Circle is an independent agrifoodtech builder and multiplier for the food and agriculture sector in Southeast Asia. This company provides an integrated platform to support companies and startups build and co-create food and agricultural solutions to transform our existing food systems, improve food security and reduce our environmental impact for healthy living and sustain our planet earth.


Find out more about the company here

Ministry of Agriculture and Food Security (KPKM)


Pending info

ETHIS Malaysia


ETHIS is a fintech, impact investment and Islamic crowdfunding company based in Malaysia with a growing global community of funders from more than 80 countries with a mission to drive effective and impactful circulation of capital to the economy.

Find out more about the company here


Hak cipta © 2024 SC x SC FinTech Conference 2023. Hak cipta terpelihara. Polisi Privasi.

Pendaftaran akan dibuka nanti. Daftar minat anda hari Ini

Ooops!
Generic Popup